lørdag 14. mars 2015

Et hundeglam og kakken tilHva er egentlig langt?

Dette - eller måling av distanse - har den siste tida opptatt meg. Jeg vet jo at man properly måler lengder i mil, kilometer, meter etc i det metriske systemet, det vil si. Men lengde måles også på mange andre måter, og til forskjell for det metriske systemet trigger de andre målingsmåtene tankene. Hanesteg er en målingsmåte. Nå har jeg i mitt liv ikke omgåttes så mange haner, men jeg kan se for meg begrensingene i lengde. Et hanesteg kan neppe bli lenger enn en meter i det metriske systemet. Men i alle fall. Solas forflytting på himmelen kan måles i hanesteg. Sola forflytter seg et hanesteg pr dag, sier man i Sør-Skånland. I Nord-Skånland er man mer eksklusiv hva angår solas forflytting pr dag. Der sier man at sola forflytter seg et rypesteg pr dag. Det er mye mer sus over det enn et hanesteg.
Så er det lengder her på jordkloden kontra der oppe, og ikke skal jeg engang prøve meg på å vurdere hvordan man ellers måler lengde oppi der. For ikke å snakke om lengde opp dit. Jeg får holde meg til det kjente her på kloden, i alle fall det jeg kjenner. Denne bloggen ble satt i gang av at jeg er i lesemodus for tida og blant annet tok for meg ordboka «Márkku sánit». Der er mellom annet et bilde av Torneträsk. Torneträsk er 7 hundeglam langt. Nå er hundeglam en ganske unøyaktig lengdeangivelse. Det er mange faktorer i denne måleenheten. For det første avhenger det av hvor kraftig hunden glammer. En annen faktor er hørselen til mottakeren av glammet. Ikke alle hører like godt. Følgelig er hundeglam slik jeg ser det en rimelig personlig lengdeangivning. Det samme med den lengden som måles i kaffekok. Jeg antar at kaffekok her er synonymt med at man tar en matrast. Også det vil jeg tro er personlig målinger. Noen er seige som en ulv og kan gå lenge uten mat. Andre er som høns og plukker i seg rett som det er.

Så er det alle de assosiasjonene som popper opp når jeg tenker på et emne. I så henseende er Markebygdene som miss Marples St. Mary Mead der man finner alle typer representert. Nå tror jeg nå dette er universelt, dette at man innafor en tilstrekkelig innholdsrik sone finner alle typer representert.

Så var det de to gode vennene som trivdes i hverandres selskap og tok diverse oppdrag der det var behov for det. Det være seg grøftegraving eller å reise et hus/fjøs. Det siste likte de særlig godt. Den ene var rimelig snekkerkyndig, autodidakt selvsagt som man var i de dager. I byggeprosjekt kom ulikhetene deres fram. Den ene var svært nøyaktig og målte i det metriske systemet. Den andre hadde et mer avslappet hundeglam-målesystem som han hadde utviklet sjøl. Det gikk på «og vel så det» eller «knapt nok» eller «kakken til». Så kan man lett tenke seg hvordan det ble når han målte og anga målingene sine: «en meter og kakken til», «20 cent og knapt nok»,» tre meter og vel så det»

Nå har vi her i huset også som denne fyren utviklet vårt eget målesystem som fungerer ved siden av det metriske systemet. Vi hører alltid på lydbøker når vi kjører Vi måler legden i CD’er.. For eksemepel er avstanden Skånland – Kautokeino 7 CD’er oh kakken til. En Harstad-tur er 1 CD og knapt nok.   

domantrener

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar