søndag 14. juli 2013

Hvor ligger Hen og hva gjør tida der?

Tider skal komme og tider skal henrulle, synger man gjerne i juletida. Det har lenge fått meg til å fundere, dette henrulle. Å rulle er ok. Det skjønner jeg, men å henrulle bærer i seg slik jeg forstår det at tiden ruller noensteds hen. Men hvor og hva er dette hen det ruller til? Hvordan ruller egentlig tid?
Man synger og leker seg med betydninga av det man synger? Eller synger man bare og tenker ikke over det man synger om? For den del kan kanskje dette hen være et sted tida ruller til, men hva gjør tida på dette stedet, hvis det da ligger i tidas gener å rulle? Ruller det da ikke kontinuerlig - eller gjør det et stopp ved HEN? Og i tilfelle så, hvorfor stopper det på Hen? Jeg antar tida ikke trenger å fylle opp drivstoff, eller gjør den det? Og hvis tida stopper på Hen for å fylle opp drivstoff, hvilket drivstoff trenger tida for å rulle og rulle?
Tider skal komme, tider skal henrulle.
 Hvor kommer denne tida fra før den ruller til Hen? Gjør den noe annet enn bare å rulle?

domantrener

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar