onsdag 15. september 2010

Fanden på flat mark

Fanden på flat mark

Fanden hadde nok en gang iført seg armanidress og håndsydde sko og hadde forlatt for å dra til et utenforliggende rike. Denne gang skulle han headhunte noen med kompetanse i tunnelarbeid. Fanden hadde bestemt seg for tunnelgjennomganger i et av de største fjella i riket. Det ville knytte sammen deler av riket på en rask kommunikasjonsmessig måte. Til nå måtte man reise om det svære langstrakte fjellet som var mer en fjellkjede enn et fjell. Det strakte seg nesten fra grense til grense. Dette gjorde naturlig nok kommunikasjonen mellom deler av riket vanskelig. Nå ville Fanden ha en del store tunneler gjennom fjellkjeden slik at man lett kunne ferdes hvorenn i landet man skulle. Fanden hadde også småflyplasser som en av kommunikasjonsformene. Nå ønsket han å bedre vilkårene for kjørende samt opprette toglinjer mellom de ulike stedene på begge sider av fjellkjeden.

Derfor var han nå på headhunting i et av de utenforliggende riker. Han befant seg i det flate riket der ordet fjell og fjellkjede ikke viste til noen nasjonal naturforekomst. Et flatt land. Fanden befant seg på flat mark, om man kan si det slik.

Etter grundige research-runder headhuntet han den ingeniøren som mest av alt behersket kommunikasjon på det flate området og tok ham med seg til sitt rike. Som andre som krysset grensen inn til Fandens rike, skiftet han fortegn ved grensen. I Fandens rike ble han en drivende dyktig fjell-kommunikasjonsingeniør, og under hans ledelse var hele fjellkjeden snart gjennomtunnelet for hver 10. mil med brede autostradaer og hurtigtog.

Fanden var ikke forundret. Han visste hva han gjorde da han besøkte det flate riket og der befant seg på flat mark.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar