onsdag 25. juli 2012

Mags feriestafett søker tipser

Mange hadde sett meg da jeg utførte ugjerninga viste det seg. Jeg trodde jeg hadde helgardert meg, men det viste seg at jeg oppførte meg som det jeg var, en amatør i faget. En skikkelig klossmajor.

Hvor var jeg i denne sammenhengen? Tips meg. Tips belønnes på rimeligste måte.

Mag

Ps. Dere vet hvordan man forkorter navn i USA. William blir Will, Matthew blir Matt og Mange blir Mag (på Family Hope).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar