lørdag 29. september 2018

Myter? Sannheter? Forvrengninger?

I går fikk jeg knust noen myter på et foredrag i Harstad i regi av Harstad historielag. Jan P. Pettersen presenterte boka «Kampen om Narvik- Myter – sannheter – fortielser » Det er slik at vi har hatt en enorm stolthet over ting som skjedde i Nord-Norge i begynnelsen av krigen. Det var VI som kunne det, Vi som tilførte Hitler hans første nederlag. Og det er riktig. Men så kommer vi til hvem som eier retten til å formidle historien og hvordan den formidles. Slik Hjemmefronten ufortjent har tilranet seg æren for all motstand under krigen og slik endret historien, slik har også noen gjort det her i området og skapt forvrengt historie – som er blitt myter. Det har vært en «sannhet» om hvor greit vi organiserte motstanden. I foredraget møtte vi refleksjoner omkring dette etter at en del krigsarkiv ble åpnet.

En av «sannhetene» var den uvurderlige innsatsen Alta-bataljonen gjorde. Det har slik jeg har forstått det før nesten vært de alene som gjorde jobben. I går ble en del fakta presentert. Det var 6-7 bataljoner der. Forskjellen på Alta-bataljonen og de andre var at oberstløytnant Dahl som leder for Altabataljonen, fort som faen da krigen var slutt, skrev en bok der han la fram sin sannhet slik han ville den skulle være. Det ble vanskelig for de andre bataljonene å imøtegå dette siden den samme Dahl etter krigen ble general og sjef for alle bataljonene. En annen nifs sak jeg aldri har hørt om var at Alta-bataljonen skjøt mot Trønder-bataljonen – ved en feiltakelse selvsagt, men dette var skjult helt til den godeste Dahl ble presset til å vedstå at hans bataljon skjøt mot Trønderbataljonen.

Akk ja, ta livsløgnene fra et menneske…..

I går ble sannheten om den fortreffelige Alta-bataljonen gjort om til en konstruert myte. Egentlig burde jeg kanskje reflektert over det før, men jeg antar a t dette ikke var av de emner jeg grunner over. Man tilranet seg all ære for det som hadde skjedd og ønsket ikke at andre skulle få sin velfortjente del av æren.

Så sitter jeg her dagen etter og er glad vi dro i går. Vi bestemte oss i siste liten og heiv oss i bilen.


domantrener

PS. Tilbake til en annen virkelighet. Har nettopp snakket med Grovfjord bygg som i dag fikk klarmelding om igangsettelse av arbeidet på tomta mi. Mandag eller tirsdag regner jeg med at en gravemaskin er i gang der.

PSS. For noen dager siden fikk viet knippe bilder inn i huset med en gul lapp på: - Scan om dere er interessert det dere vil ha. Om!!!Vi har scannet og skal nå levere originalene tilbake-. Blant bildene var det mange fra da Sigbjørn, Emma Margret og jeg var små.
Tusen takk-


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar