onsdag 13. august 2014

Sensur, maur og antropologiNå har jeg endelig forstått hvorfor enkelte former for visdom mangler her og der. Hele naturen i sine enkelte komponenter er full av visdom som formidles på en for meg - og jeg antar for de fleste - en ukjent måte. Det bør bli et forskerprosjekt akkurat det: hvordan formidler de enkelte store og små komponenter i naturen læring og visdom videre? En doktorgrad skolene ville kunne dra nytte av. Eksempelvis formidler vi kunnskap til enkelte dyr med en strømførende ledning og lærer dem dermed at det er ubehagelig å gå over den streken. Men hvordan lærer naturens mindre komponenter, insekter og smådyr, kunnskap videre til større komponenter, eks mennesker?

En promilledel av det lærte jeg i går ved Svartvatnet. Dere vet det nydelige vatnet som nesten er grense Nordland og Evenes. Randi Nordlund ga oss tillatelse til å kjøre opp fra dem og til Svartvatnet, og dermed heiv vi oss i gang søndag, snørte nistesekken på ATV’en, heiv gåstavene inn i Blåbærlynget og la i veg. Blåbærlynget ble parkert i Steinjord, og mamma tok gåstavene og gikk opp til Svatvatnet mens pappa og jeg cruiset oppover. Med litt dårlig samvittighet for hun som gikk, men hun avslo tilbudet om å bytte med pappa og kjøre ATV. Hun ville gå – så da så.

Oppe ved Svartvatnet er det en flott gapahuk vi kunne bruke. Der var alt: bord, benker, bålplass, lamper, kaffekjeler, kaffe, ved you name it. Vi ble der i flere timer, og her vender jeg tilbake til å lære av naturen, men først å lære av oss sjøl, tobeinte homo sapienser. Da vi kom til gapahuken var Synnøve der. Hun er oppvokst i området og kunne fortelle oss om kriker og kroker av vatnet samt kilder som antas å sprute opp her og der i vatnet. Dette er en av teoriene bak et av de samiske navnene på vatnet, Čilggejávri. Man antar det kan komme av disse kildene som spruter opp. Čilgget bejás.  Vatnet har også et annet samisk navn, Čáhppesjávri., Svartvatnet. Jeg vet ikke hva det norske navnet kommer av. Vatnet er fiskerikt, men fisken biter ikke villig da vatnet også er svært næringsrikt, så fisken trenger ikke hoppe etter noe utenfra. Ikke så rent lite bare det. Man kan si at fisken er selvforsynt med kortreist mat. Oppdatert fisk eller fisk som ikke har glemt gammel kunnskap? Sikkert noe man kunne lære av den fisken; ikke bite på all slags agn som hives ut av større og mektigere vesener. Man ender bare i panna, også i overført betydning.
Akkurat nå innser jeg at jeg ikke spurte hvorfor dette vatnet var så næringsrikt.

Rundt vatnet er det selvfølgelig også mye historie. Noe annet ville være rart siden det har bodd og virket folk der i lange tider. En god del av disse historiene kan man finne i boka Samiske stedsnavn i Skånland.

Så tilbake til hvordan mindre komponenter i naturen kan oppdra og lære de større noe. Vi heiv oss ned på svaberget ved vannkanten. Det var et smalt svaberg, så vi lå i overgangen berg og gress og skulle ta oss en strekk etter et godt måltid da mamma sa at noe beit, og hva slags insekt kunne nå det være nå så seint på året? Så beit det igjen, og ganske snart så vi at mauren hadde arbeidsvei der vi hadde heve oss ned. Dette forhindret ikke mauren i å ufortrødent fortsette på arbeidet. Nå bare klatret de elegant over oss og tisset her og der på sin vei. Lurt. Slik lærte vi å ikke legge oss i veien for maur som arbeider. 

”Gå til mauren og bli vis,” sier man. Jeg er usikker på hvilken visdom man her tenker på. Angrepsstrategi? Pisse på den som hindrer deg i noe eller er i veien for deg? Arbeide ufotrørdent om enn verden går under? Det siste man ser før kloden ekspolderer i en gigantisk big bang, er maurene som bygger opp tua?
Det siste hørte vi om da vi fra Svartvatnet knallet til Mai for kaffe på verandaen. Mai har maurtue like ved huset i tillegg til hunder og katter. Samt at det beiter noen hester på jordet hennes, og en av disse hestene hadde sparket i maurtua. Mai fortalte at maurene kjapt bygde den opp igjen. Hence: Hvis kloden eksploderer…
Hence 2: Det første nye liv etter en slik big-bang er maurer som…

Av mauren kan man lære å pisse på alt som ligger i veien for en.  Så var det dette med mauren og visdom. Hvilken visdom? Det må la seg gjøre å finne ut av det på en enkel måte ved å sammenligne folk i områder med maur med folk i maurløse områder eller områder med lite maur. Jeg har kjente som bor i områder med masse maur. Sjøl bor jeg – og jeg formoder hele Planterhaugen – i område med lite maur. Jeg kommer nå i tida framover til å foreta skarpe sammenlignende observasjoner.
En gang i tiden leste jeg noen bøker om antropologi, og jeg kommer til å benytte meg av en del tips og teknikker fra dette fagfeltet. Resultatet av undersøkelsen vil jeg publisere i et vitenskapelig magasin.
Jeg vil også holde mulighetene åpne for om de som eventuelt har lært noe av mauren, ikke har trengt å lære seg noe annet og vise versa. Har vi som ikke har hatt ekstraopplæring av maur måttet slite oss til noe annet i stedet? Eller har vi store hull i våre kunnskaper og ferdigheter?

Vi har nettopp lyttet oss gjennom Morten Jentofts bok om kolanordmennene,  De som dro østover. Kola-nordmennenes historie, og det vil jeg bare si: de kunne ikke benytte seg av maure-knepet med å pisse seg fram i livet.  Tvert om.  Heller ikke kamerat Stalin fulgte det. Vel, han fulgte det med andre og kraftigere midler enn litt urin. (Jeg berører her ikke fenomenet ”å pisse noen oppetter ryggen”).
Joda, jeg visste at det var en norsk koloni der på Fiskerhalvøya som ble lukket inne fra 1917,  men jeg ante ikke at deres skjebne var som den var. Deportert og drept. Men dette gjaldt jo alle, så jeg skjønner ikke at jeg ikke har trukket tråder til at også den norske kolonien fra det kapitalistiske Norge var folkefiender og fiender av staten. Boka Barn av Stalin av Owen Matthews som vi også har hørt, følger en familie gjennom tre generasjoner. Stalin – egentlig fra Georgia og slik ingen ekte russer og Hitler, egentlig fra Østerrike og slik ingen ekte tysker - var blodhunder som inngikk en ikke-angrepspakt så de i fred og ro kunne rydde opp internt. Stalin ryddet opp i alle han anså som en trussel, og de var mange. Det blåser på toppene. Hitler ryddet opp i henhold til Darwins Survival of the fittiest. Jødene var ikke fittiest.

Søren som jeg roter meg bort fra emnet. Men det var Jentofts og Matthews’ bøker. Etter å ha lyttet gjennom dem, kommer jeg ikke mer til å kalle pappa, mamma og meg for en troika. Det er som med en av tantene mine som pleide si noe slik som; ”Per, du er som er fra Oslo…” og pappa som sindig gjentok ”Jeg er ikke fra Oslo, jeg er fra Rakkestad.” Uten at det hjalp noe særlig på lokaliseringa av hvor han var fra. Nå har vi jo en tendens her å kalle alt sør om Trondheim for Oslo eller sørafor, akkurat som vi presist kaller alt det går ferie-direktefly til for Syden.
Men så høvde det seg slik at selvsamme tante og mamma engang tok østfoldbanen og skulle besøke farmor mens de var på Frambu. Stoppested Mikkelshytta. Der stoppet toget på signal midt inne i en skog. Herfra kunne man enten ”gå rundt” og komme til de tre husa som dannet bygda Knatterødfjellet/Heenskleva. Pappa bodde på Heenskleva øverst oppe i skogen, og derfra så man ikke uten videre til de to andre naboene. Mamma og tanta mi gikk ikke rundt. De tok snarveien oppover kleiva gjennom granskogen og kom til Heenskleva øverst oppe. Da sa tanta mi: ”Jeg skal aldri mer si til Per at han er fra Oslo.” 
Slik også med meg. Jeg skal aldri mer si at vi er en troika.

Nå vet jeg ikke om det er maur på Heenskleva, sannsynligvis ikke, for der er huggorm, og det sies at mauren også angriper huggormen om den snarler seg fram over maurenes arbeidsveier. Likeså sies det at mauren tar laumakken, noe som må anses som a piece of cake sammenlignet med huggorm. Ifølge Inga Bjørnsson i hennes bok Dundor-Heika kunne mauren også oppdra gjenstridige og oppesne kjerringer. Man bare la dem i maurtua til de lovet bot og bedring. Nå vet jeg ikke om akkurat det var så lurt, for det er også et kjerringråd mot alskens plager å legge seg i maurtua, så kanskje den oppesne kjerringa som var lagt der, ble så frisk og sprek at gubben kom til å måtte angre på sin oppførsel.

domantrener

PS.  Nå vet man jo at Fritt Ords pris ikke akkurat kunne bli tildelt sånn uten videre ei heller nå i Russland. Men det er jammen ikke bare der kritiske røster sensureres. Vel, nå er det ikke akkurat på feltet kritikk jeg sensureres, heller som i dette tilfellet på folklore – sammenlignende (som dere vet; jeg er jo allerede inne i antropologisk tenking) fenomen mellom Markebygda-før og Markebygda-i dag, og jeg hadde et eklatant eksempel fra Markebygda-før jeg skulle belegge sammenligninga med.

Sensur, sensur…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar