lørdag 22. april 2017

...og det mest krevende av alt, motivere...Nå får mitt stakkars hode det travelt. Det krever sin mann å omorganisere sine planer og tilpasse dem nye forutsetninger. Slike ting har bedrifter konsulenter til å gjøre. Jeg har bare mitt stakkars hode. Jeg tumler alltid med planer for hva som skal skje utenom hverdagen på instituttet. Der trenger ikke jeg gjøre annet enn møte på jobb. Men hva fritid og reise angår er jeg alene – føles det som – å drive verket framover. Hvis ikke jeg var pådriver der, satt vi her i skogen glad og fornøyd 2/3 av oss.

Jeg har jo en liste over reiser. Vi skal besøke Ernesto i Pisa og Nermin i Bosnia. Så ligger Island på lista. Dette er i tillegg til offisielle reiser – noe jeg ikke teller som ferie – noe det heller ikke er.

Nå er det jo slik at Bosnia og Pisa dessverre ligger i de middelhavsstrøk mamma nekter å reise til på minst ett år. Hun sier kroppen må få glemme at Palma ga henne en matforgiftning der ting rant alle veier. Kroppen må få koordinere de nye opplysningene og innarbeide dem. Følgelig, hvis jeg skal få henne med på noe i løpet av vel ett år…. Så der står saken. Jeg må nå kaste om på planene, finne nye mål og det mest krevende av alt, motivere for mine nye mål.

Vel overstått påske med et sukk


domantrener

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar