tirsdag 17. mars 2020

Stundom hører og stundom hører ikke


Planterhaugen har en åsrygg som deler bygda i en østre og en vestre del. Den østre delen der jeg bodde før hadde en gjevn senking ned mot myrene. Deler av denne var dyrket. Nå bor jeg på vestre del av åsryggen og før åsryggen flater ut i eng er den ganske bergete og ubør. Jeg har ikke helt klart å definere området her slik jeg definerte Borkskogen og gammelflaten. Jeg tar gjerne mot tips på hvor Magnebo ligger og da tenker jeg ikke på den store enheten Planterhaugen.

Tips! Tips!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar