lørdag 18. januar 2014

Noaidene stormer framMan må i alle livets forhold ta høyde for det den kjente samiske religionsforskeren Louise Bäckman har sagt:
 - Det finnes en noaidi for en enhver tid -

Hun har så rett den der Louise Bäckman. Det hun etter det jeg kjenner til ikke sa, var at samer måtte anerkjenne noaider i skiftende ham og i skiftende virksomhet. Men har hun ikke sagt det, sier jeg det. Det holder vann.

Mangt er sagt og skrevet om noaider opp gjennom tidene. Alt fra engel, spåmann, helbreder, fandens handlanger, trollkyndig….
Jeg velger å se bort fra dette og betrakte det som et fenomen av sin tid. Den-gang-da  noaiden. Noaiden ble kort fortalt assosiert med lyse og mørke egenskaper. Jeg vil legge fram den påstanden at de mørke egenskapene er tillagt noaiden fra den-gang-da og er derfor et historisk tilbakelagt stadium - om enn meget feilaktig sådan. Videre vet man at noaider enten fikk betaling av for eksempel fellesskapet eller gaver. Et eller annet sted har jeg slumpet borti at noaidene kunne deles i tre kategorier. De to første passer godt inn i den negative beskrivelsen av noaidene fra historisk tid. Det forkaster jeg totalt. Den tredje kategorien er minst, men slik jeg ser det den mest interessante og den man ser i dag. Det er noaiden som nøytraliserer kraften fra skadeverk gjort av hva som helst og hvem som helst. Vedkommende stiller diagnose og gjennomfører behandling, identifiserer og fjerner fiendtlige objekt som volder skade, og til dette bruker noaiden  trommen som arbeidsredskap eller andre redskaper. Dette er slått fast av forskere som belegger sine ord i hverandres ord. Jeg skal ikke her drøfte hvor solid en slik belegging er.  For å gjenta Louise Bäckman ord:
-        det finnes en noaidi for enhver tid –
Og våre dagers noaider hører til denne kategorien.


Ikke alle har hatt den opplevelsen det er å våkne til lyden av en noaidi i fullt arbeid. Det gjorde jeg her om dagen. En noaidi var i full sving i kjelleren med å stille en diagnose og gjennomføre en handling som nøytraliserte skadene. Noaiden brukte som seg hør og bør noaiders redskaper. Jeg heiv meg i lørvene og heiv i meg mat for å få være med på siste del av noaidens handling her: utveksling av gaver og mat.

Denne noaiden var til alt overmål arvelig belastet. Også han, som gud og hver mann, var en etterkommer av John Olsen Øreløs. Dere vet han med en tromme med en så kraftig lyd at den irriterte oppsitterne i området. De klagde til fogden for å få ham og den h. tromma fjernet. Først gikk alt som det skulle. Fogden kom og fikk tak i tromma. Deretter gikk det skeis. Han prøvde tromma og ble så oppkvikket og beveget av den. Resten av historien kan leses her og der.

Denne noaiden, øreløsingen, forlot etter utveksling av gaver (les penger) og tidlig morgenkaffe.

Til den observerende leser en mulighet til å delta i bloggen. Hvem var denne noaiden, og hva gjorde han? Svar på mail. domantrener@gmail.com.  Jeg kan ikke love noen belønning, tror jeg, for en fulltreffer. Samtidig gjør en fulltreffer at du kommer inn i noaidens vibrasjoner, noe som i seg sjøl er en meget god belønning.

En meget spesiell start på dagen som ellers starter med skriving, lesing, olfactory, sign, masker og gass.

Dagen fortsatte i samme modus. Litt senere dukket en annen noaidi opp her med sine arbeidsredskaper for å diagnostisere og helbrede eller nøytralisere skader. Denne noaiden er muligens en øreløsing, det vet jeg ikke, men det jeg vet, er at denne noaiden er etterkommer av en av områdets meget sterke noaider for fem, seks generasjoner siden. En noaide med en så sterk kraft at jeg her ikke får lov til å engang nevne vedkommendes navn. (Noe som burde gjøres, for dette er en meget spesiell historie, men jeg har tidligere blitt sensurert i en av bloggene mine, og jeg frykter at om jeg prøver meg her med denne historien slår, sensuren inn igjen. Det er hardt å være forfatter i et litterært diktatur.)

Og videre for den observante leser. Hvem var denne noaiden, og hva gjorde han? Send forslag på mailadressen ovenfor. Heller ikke her kan jeg love annen belønning enn det å komme inn i denne noaidens magnetiske felt. Som jeg har sagt: en meget god belønning som ikke kan verdsettes i kroner og ører.
NB! Her må jeg ile til og advare mot å – dersom man vet det6 – nevne navnet på den noaiden som levde for 5-6 generasjoner siden. Dukker det navnet opp i min innboks, toer jeg mine hender og har absolutt ikke noe med den saken å gjøre. Be you warned.  

Alle gode ting er tre, sies det og jammen kom den tredje noaiden også innom for å diagnostisere og nøytralisere negative svingninger og skader. Men da var jeg blitt så utmattet av all denne sjamanismen at jeg koblet ut og vet derfor lite om det videre forløp.

NB! selv om jeg delvis koblet ut her, var jeg ikke så borte at jeg ikke kjenner denne noaidens navn. Også her får den observante leser en unik mulighet til å komme inn i noaidens sfære ved å sende en treffsikker mail til min innboks.

domantrener

PS! Jeg ble sensurert da jeg prøvde å koble en del av dette opp mot både mine og andres forfedre og slektninger her og der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar