torsdag 10. juni 2010

Hjorun Erlandsens fem ord: fjelltopp, sjø, hurtigrute, grønn, skog

Huset var mer et teknisk vidunder enn et hus i alminnelig forstand der det falt inn i landskandstripa mellom en fjelltopp og sjøen. Eieren besatt velutviklede tekniske kunnskaper, var forsker og hadde et våkent øye for det lille ekstra i hans virksomhetsfelt. Derfor ble huset som det ble. Det var et hus i den betydning at det fylte et hus’ funksjoner om enn det var spesielt og hadde en del tilleggsfunksjoner et hus generelt ikke har.

Det var bygget etter de mest moderne bruk- og kastprinsipper og beregnet på reservedelstanken. Siden eieren var teknisk kyndig, var reservedelsprinsippet velutviklet og selvutskiftende i de fleste funksjoner, og de fleste funksjoner fulgte hurtigprinsippet.

Eieren var fan av trenden med hurtig-ting, som for eksempel hurtig-mat, og etter det prinsippet konstruerte han huset sitt. Alle nødvendige utskiftbare ting hadde selvaktiv hurtigfunksjon. Gikk en vask tett, initierte hurtigprogrammet hurtigåpning av den. Ble en rute knust, var det straks en hurtigrute på plass. Denne siste funksjonen var ekstra nyttig da huset lå slik til at ruter ofte gikk – og en hurtigrute var straks på plass. Hurtigrydding fjernet umiddelbart det overflødige.

Mange hurtigfunksjoner omringet huset der det lå meget vakkert og meget utsatt til under en fjelltopp på en smal landstripe ved sjøen. Et hurtigskjold beskyttet mot steinras og snøskred. Et annet hurtigskjold beskyttet mot flombølger og andre uventede tind en sjø kan finne på å foreta.

Brukeren hadde ingen intensjon om grønn bølge da han utviklet oppvarmingssystemet. Ekstra sensitive følere hentet varme fra dypere jordlag. Eieren var en mann av Artic, og huset var konstruert for Artic, det Artic han elsket med snaufjell, tinder, sjø og land. Dype grønne skoger fantes ikke i hans Artic og var heller ikke kalkulert inn i husets hurtigfunksjoner. Huset gikk utilsiktet inn i konseptet om grønn bølge, noe eieren noterte seg uten å egentlig bry seg om det. Han konstruerte noe som passet for ham. La andre mer i det enn han hadde gjort, vel, så løftet han bare på skuldrene. I så måte lignet huset en roman som ble analysert utover forfatterens intensjon.

Eieren fikk stor pågang på salg av patentet. Et multinasjonalt selskap gikk av med seieren. De kjøpte patentet, startet umiddelbart med masseproduksjon og oppføring av huset.

Huset var ikke utviklet for grønn skog. Det multinasjonale selskapet oppførte også noen hus i slike områder…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar