mandag 25. april 2011

Domantreners påskenøtt, 7. og nestsiste del

Kulelynet, hunden og jeg satt lenge oppe på knausen og betraktet den lukkede dalen mens jeg i hodet vurderte hvem kulelynet mente skulle åpne den. Jeg ville ikke spørre nøyaktig hvem når ikke kulelynet sjøl sa noe. Noe som ikke syntes å være tilfelle. Kulelynet sparklet litt tomt, syntes jeg, litt utbrent liksom. Kanskje det hadde brukt sine krefter på å gå meg og hunden hit? Jeg avventet der i vogna med den sovende hunden på fanget.Til slutt måtte jeg bare si noe, og jeg spurte:


- Hvem skal åpne denne dalen da?


Kulelynet ventet lenge, den sparklet taushet. Jeg ventet. Til slutt sparklet kulelynet:


- Ikke du. Du har gjort en jobb og skal fortsette den jobben du gjør nå. Men jeg ville du skulle i din jobb vite om denne dalen. Skal denne dalen åpnes, må andre ta ansvar. Andre som mener de har kunnskaper om det, må begynne arbeidet her. Den som har ansvaret, må ta det.


- Hvordan skal det kunne skje, få adgang ned dit, mener jeg. Jeg ser ingen muligheter for verken fly, helikopter eller adgang via vei, sa jeg.


Kulelynet betraktet meg sparklende.


- Det er min andel, sparklet det, forlot vogna og skjøt seg ned i jorda.


I kjølvannet åpnet det seg et vidt skar. Fra vogna kunne jeg se kulelynet komme fram nede i dalen, snu opp igjen i et spor ved siden av det første, og dukke opp igjen før det tok et nytt spor ned og opp. Jeg gapte til i vogna der jeg betraktet et dalføre nedover mot dalen, et dalføre der man lett kunne anlegge en vei.


- Nå er adkomsten klar, sparklet det da det satte seg i vogna. Nå er det klart for andre å begynne å åpne husa – og ansvaret har de som har ansvaret og mener seg å ha kunnskaper om dette. Hvis så ikke skjer, vil noe ramme dem som lyn fra klar himmel, sparklet kulelynet fornøyd da vogna lydløst satte seg i bevegelse derfra.Snart stod vogna på tunet vårt igjen. Jeg reiste meg stivt med hunden i armene, snudde meg for å takke kulelynet, men både det og vogna var borte.Hvorfor hadde hunden sovet gjennom alt dett?


Svar på mail til avsluttende del av domantreners påskenøtt.


Det tipset som brukes, blir premiert.


Premien denne gang går til Janne Larsen for forslaget om at ansvarlige nå burde ta ansvar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar